JERNTILSKUD TIL PATTEGRISE

NUL HULLER OG STYR PÅ JERNET

Jernforsyning er det nye “sort”

Stigende kuldstørrelse blandt grise giver lavere jerndepot ved fødslen. Den høje tilvækst i de første uger af grisens levetid giver øget behov for jern og kan udtømme jerndepoter før fravænning. Vidste du at der er sammenhæng mellem hæmoglobinniveau og tilvækst efter fravænning. Nålefri jerntildeling er et must til OUA-produktion, og er perfekt til fodertræning da det træner rodeadfærd og drikkelyst.

Tjek dine grises hæmoglobinniveau og hold øje med ”The Iron Gap” – se vores grafik nedenfor.

Jernbehov og hæmoglobinniveau

Pattegrise, første fire uger efter faring.

Produkter

Agro-FER™

Den sikre løsning. Tildeles á 5 gange.
Se vejledning.

Triple-FER™

Den mere enkle metode. Tildeles á 3 gange. Hurtigt voksende grise suppleres evt. med Combi-FER.
Se vejledning.

Fer1one™

Den simple. Én tildeling kan være nok. Hurtigt voksende grise suppleres evt. med Combi-FER.
Se vejledning.

Combi-FER™

Når hæmoglobinniveau skal boostes. Combi-FER kan supplere alle andre primære jerntildelinger og kilder.
Se vejledning.

Uni Pre-FER®

Intelligent jern og tilvækst i farestalden. UniFeeder konceptet har fokus på fodring af nyfødte. Grundlag for vækst før fravænning! Se vejledning.

FeLIQs TF™

Flydende jern – det er noget små grise drikker.
Automat-tildeling – velsmagende.
Se vejledning.

 

Hvad er din jernstrategi?

Vi har udarbejdet en matrix der hjælper dig godt på vej med at vælge den rette jernstrategi. Har du brug for råd og vejledning, så kontakt os endelig.

PRODUKTFormålTildelingResultatAndet
Agro-FER™
20 gram pr. gris
Primær jerntildeling.5 tildelinger, fra dag 2-3 og med to dages mellemrum.Mindre diarré, færre ledbetændelser og åbninger for angreb, mindre stressbelastning. Sikker løsning.
Triple-FER™
11 gram pr. gris
Primær jerntildeling.3 tildelinger, fra dag 2-3 og med 3 dages mellemrum.Mindre diarré, færre ledbetændelser og åbninger for angreb, mindre stressbelastning. Let løsning.
Hurtigtvoksende grise kan suppleres med Combi-FER
Fer1one™
10 gram pr. gris
Primær jerntildeling.1 tildeling på 3. dag.Mindre diarré, færre ledbetændelser og åbninger for angreb, mindre stressbelastning. Stor tidsbesparelse.Hurtigtvoksende grise kan suppleres med Combi-FER.
PRODUKTFormålTildelingResultatAndet
Pre-FER
35 gram pr. gris
Primær jerntildeling og fodring af nyfødte allerede i farestalden. Tilsat stimulator for tarmfunktion og forebyggelse mod vækst af uønskede patogener.500 gram i UniFeeder fra dag 2-3. Fyld UniFeeder med startfoder før Pre-FER er helt opbrugtGiver jern og energi 39 gange og Pre-starter 150 gange på første 8-10 dage i farestalden. Mindre foderspild, mertilvækst før og efter fravænning.
Hver kuld optager ca. 0,5 kg Uni Pre-FER, før Prestarter ifyldes. Tørfodertræning og kan opnås fx + 0,5 kg pr. gris før fravænning.
Combi-FER
8 gram pr. gris
Boost af hæmoglobinniveau i besætninger med mange grise pr. kuld og utilstrækkeligt jernniveau.2 tildelinger. Første på grisenes 8 -10 levedag og anden tildeling på 14 – 16. levedagStærkere grise ved fravænning og inddækning af jernbehov hos de største og hurtigstvoksende grise i kuldet.
Brug Combi-FER som supplerende produkt til alle øvrige primære jernkilder, eller fx hvor der anvendes medicinsk zink.

FeLIQs TF
25,5 ml pr. gris
Primær jerntildeling. Tildeler mælkesyre, dextrose og elektrolyt.Dosering 1,25 – 1,5 % opløsning ad libitum via automatisk doseringsanlæg.
Opløsningen tildeles fra fødsel til og med 21. levedag.
Stabilt hæmoglobinniveau, færre ledbetændelser, ingen håndtering og understøtter fordøjelsessystemet.Holder rørsystem rent og mindsker risiko for tilstoppede ventiler.