Overskrides denne frist, kan det resultere i fejlagtige analyseresultater – hvilket også fremgår af brugervejledningen, til den mest anvendte maskine på markedet

Baggrund

Rådgiver Ellen Møller Hansen fra Unitron A/S, har i den forbindelse delt sine erfaringer med test af tidsfaktorens indflydelse og er kommet frem til ret bemærkelsesværdige afvigelser ved forkert brug af prøveudstyr.

I testen blev der udtaget prøver, som blev analyseret henholdsvis omgående og henholdsvis efter 30 minutter. Sidstnævnte kan fx forekomme, hvis man samler prøver ind og analyserer dem efter at staldrunden er forbi.

Det gennemsnitlige hæmoglobinniveau ved testen af 14 grise var ved den omgående (og korrekt udførte) analyse 122 g/l. Lod man prøverne hvile i 30 minutter, var to prøver af de 14 ekstremt afgivende og gennemsnitsresultatet af de resterede viste 108 g/l. – et fald på knapt 11,5 %

Husk derfor, at dyrlægen, rådgiveren (eller hvis man selv har anskaffet sig testudstyr) skal analysere de udtagne prøver ind for max. 10 minutter efter udtagning. Ellers kan man i nogle tilfælde stille en forkert diagnose og bedømmelse – i værste fald, tro at grisene har anæmi (at blodets indhold af det ilt-bærende hæmoglobin ikke er højt nok), uden at det er tilfældet.