Hjemmeblandere og Premix brugere, kan udnytte 0-zink værktøjer fleksibelt.

”Forsinket syre-effekt” er en af dem

Udnyt mulighederne

Blander man derhjemme, kan man sætte ind, tage ud, variere iblandingsprocent og periode – og kombinere med andre virkemidler fra værktøjskassen. Ind i mellem glemmer man måske ulemperne ved medicinsk zink, hvor man med en recept er mere fastlåst i forhold til iblandingsprocent og de ikke kun positive effekter på produktionseffektiviteten.

Da ingen formentlig foreløbig kommer op med den perfekte afløser, bliver individuelle kombinationsløsninger af produkter, sat sammen med erfaringer fra dyrlægerne, vand, rutiner, hygiejne og skånsomt foder, vejen at gå.

Forsinket syre-effekt

Enhver kan lave tør syre – kunsten er at indbygge en forsinket frigivelse. Der er ikke noget nyt i, at organiske syrer har en god effekt i mavetarmsystemet ved tilsætning i vådfoder, foder og drikkevand.

Det interessante er, at man kan flytte effekten længere bagud mod tyktarmen (Slow Release), hvor de reelle problemer opstår. Det har vi med Scagro’s SR Acid Dry produkter og fremstillingsproces et bud på og som hjemmeblander, kan du som nævnt bruge produktet fleksibelt. Allerede i farestalden som forebyggelse, kortere eller længere tid efter fravænning (evt. hele vejen til 30 kg gris) og med varierende procent over året eller i udfordrende perioder.

Anvendelse af Slow Release syre koster ikke mere end zink – og effekten på tilvækst og foderforbrug betaler tilbage på omkostningssiden.

Kombiner og se nyt billede af diarréen – tal med din dyrlæge

At udskifte nogle af de tilsatte syrer med SR Acid produkter, vil ikke alene og i alle situationer være nok. Vi ser løsninger i, at man kombinerer vores produkt med andre gode produkter fra vores kollegaer i branchen. Det være sig fiberholdige produkter, gærbaserede produkter m.v. – optimeret ind i blandingerne sammen med flest mulige skånsomme råvarer og et proteinniveau, der erfaringsmæssigt kan fungere.

De fleste vil opleve et nyt tidspunkt for evt. diarré, når zink tages ud. Den kan opstå tidligere – men til gengæld opleves foderskift efter 14 dage lettere og grisene får hurtigere fart på.

Værktøjskassen

Anvendelsen af flere værktøjer (multifaktuel indsats) vil samlet set virke i positiv retning. Det være sig Protastar kartoffelproteinkoncentrat med lavt indhold af Glykoalkaloids (TGA), Antinutrielle faktorer (ANF), tørhygiejneprodukter og produkter med fokus på 0-huller-grise.