PROTASTAR® KARTOFFELPROTEIN

High protein animal nutrition solution

Fra hollandske Avebe – verdens største forarbejder af kartoffel-baserede produkter til fødevare- og foderformål. Scagro A/S er agent for Avebe på det skandinaviske foderstofmarked. Spørg din foderleverandør, om der anvendes kartoffelproteinkoncentrat – eller Protastar®.

Some see potato, we see potential. What do you see?

Protastar®

Et raffineret kartoffelprotein-koncentrat, med lavt askeindhold og ekstraordinær høj proteinfordøjelighed og højt indhold af essentielle aminosyrer. Protastar® anvendes typisk i foderblandinger til unge dyr – som fx prestarter og de næste blandinger til smågrise. Protastar® kan p.g.a. et ekstremt lavt indhold af ANF’s (Anti-Nutritional Factors) og lavt indhold af de (naturligt forekommende) ”glykoalkaloider” indgå med højere iblandingsprocent end almindeligt kartoffelproteinkoncentrat. Glykoalkaloid-indholdet i kartofler defineres ofte kun som Solanin – men et andet vigtigt stof er Chaconin. Totalt indhold (TGA) af disse to er fordelt med ca. 40 % Solanin og 60 % Chaconin.

Det er altså ikke nok at analysere for indhold af Solanin