TØRHYGIEJNE

HYGIEJNE I GULVHØJDE

Fastlæg din hygiejne strategi

så bliver det en ren fornøjelse! Tørhygiejne er vedligehold og forebyggelse, når dyrene ankommer eller er i stalden. ”Blæs” aldrig tørhygiejne ud – det er hverken sundt for dig eller dine dyr. Naturligvis ingen zink eller kobber i produkterne!

Produkter

ScanHYG™

Fibereffekt – suverænt absorberende (++ 120 % af egenvægt). Skridsikker løsning, neutral pH, tilsat desinfektion og anti-klæber, til alle dyregrupper.
Se vejledning.

ScanSan™

Traditionelt produkt – den enkle løsning med standard absorberingskapacitet. Neutral pH, tilsat desinfektion og anti-klæber, til alle dyregrupper. Se vejledning.

PiggyDRY™

Effektiv hulestrøelse til smågrise. Kombination af tørhygiejne og strøelse, tiltrækker grisene – udlægges før faring. Indeholder kartoffel- og halmfibre og tilsat desinfektion.
Se vejledning.

Hvad er din hygiejnestrategi?

Vi har udarbejdet en matrix der hjælper dig godt på vej med at vælge den rette hygiejnestrategi for din besætning. Har du brug for råd og vejledning, så kontakt os endelig.

PRODUKTFormålTildelingResultatAndet
ScanHYGBehov for ekstra stor absorptions-kapacitet (fiberbaseret) og opnåelse af skridsikkert underlag for dyrene. Opnå effekt af tørhygiejne som supplement til øvrig vask og desinfektionsstrategi. Neutral pH“Mens dyrene er i stalden. Fokuser på fugtige områder:
Svin – En håndfuld pr. m² i stien før faring og ef-terfølgende efter behov – fx 2 til 3 gange pr. uge.
Kvæg – En håndfuld pr. m² i båsen eller på gangarealet. Bør anvendes 2-3 gange om ugen.
Fjerkræ – Anvendes over hele gulvfladen inden kyllingerne indsættes. Anvend 50 g (en håndfuld) pr. m²”
Et tørt og rent leje, som vedligeholder et lavt smittetryk mens dyrene er i stalden. Fiberindholdet bevirker, at underlaget fremstår skridsikkert og anvendes også ofte i forbindelse med flytning af dyr.Se vores hygiejne-hjul vedr. hygiejnestrategi
Er tilsat desinficerende produkt
ScanSan
God absorption. Opnå effekt af tørhygiejne som supplement til øvrig vask og desinfektionsstrategi. Neutral pH“Mens dyrene er i stalden. Fokuser på fugtige områder:
Svin – En håndfuld pr. m² i stien før faring og ef-terfølgende efter behov – fx 2 til 3 gange pr. uge.
Kvæg – En håndfuld pr. m² i båsen eller på gangarealet. Bør anvendes 2-3 gange om ugen.
Fjerkræ – Anvendes over hele gulvfladen inden kyllingerne indsættes. Anvend 50 g (en håndfuld) pr. m²”
Et tørt og rent leje, som vedligeholder et lavt smittetryk mens dyrene er i staldenSe hygiejne-hjul forrige side, vedr. hygiejnestrategi
Er tilsat desinficerende produkt
PiggyDRY
Hulestrøelse til smågrise, med stort absorptionskapacitet og fyldighed. Aroma trækker grisene til smågrisehulenTildeles efter behov for at holde hulen tør og strøet. Udlægges før faringTør smågrisehule med lavt smittetrykIndeholder kartoffel- og halmfibre og desinficerende produkt