Vi har IKKE løst Zink-udfordringen, men!

Forsøgsopdatering på anvendelse af SR Acid-konceptet kontra medicinsk Zink – udført i praktisk besætning marts-april 2019

Efter uge 6 i klimastalden, var: 

  • Forsøgsholdets tilvækst 15 % højere
  • Foderforbruget 0,17 kg lavere kg foder/kg tilvækst.
  • Økonomisk indeks på 111,2

Baggrund

På NutriFair 2019 introducerede vi et koncept baseret på en binding og beskyttelse af organiske syrer og planteekstrakter. De indledende forsøg viste gode takter og vi har arbejdet videre under praktisk brug, hvor produkterne udfordres maksimalt. Der opnås interessante resultater under disse forhold, selv om vi – ikke overraskende – må konstatere, at det med blot at smide zinken på porten ikke er så let endda. Men, der har samtidigt med relativt gode resultater mod diarré, vist sig ”positive bivirkninger”.

Øget tilvækst og reduceret foderforbrug pr. kg tilvækst

Tidligere test havde vist øget effektivitet og bedre produktionsøkonomi – og det er bekræftet i de nye forsøg. Medicinsk zink blev fjernet fra startfoder til smågrise i de første 14 dage i klimastald. Der blev også reduceret i syreindhold tilsat foderet direkte og i stedet tilsat Scagro’s SR Acid-Proactive koncept.

Resultaterne for tilvækst og foderforbrug ses ovenfor. Indregnes den noget lavere pris på foderet med SR Acid-Proactive i forhold til zink-baseret foder, det lavere foderforbrug og bedre tilvækst, endte gennemløbet ud med et økonomisk indeks på 111,2 hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.

For at sikre at resultaterne er stabile gentages forsøget endnu en gang og i skrivende stund, har grisene været i forsøg i 4 uger og resultaterne ligner resultaterne fra første forsøgsrunde.

Næste step

Der er i vores sind ingen tvivl om, at vi har fat i noget interessant. Vi har opnået tilnærmelsesvis samme diarréfrekvens, reduceret foderforbruget, øget tilvæksten og fodret grisene billigere – og ikke brugt zink.

Der er dog behov for at beskytte smågrisene bedre de første 48 timer efter fravænning, hvor smågrisenes foderoptagelse er relativ lav.

Vi forstærker derfor indsatsen de første 48 timer med et nyt tiltag og målsætningen er, at kunne reducere behovet for medicinsk behandling til det halve af, hvad man tidligere har brugt (samtidig med 2.500 ppm zink!)

Ikke at bruge zink, giver fordele

Bruger man ikke zink, opnår man en frihed til fx at fortsætte fodringen i klimastalden, såfremt grisene ikke har opnået den vægt/alder, der forudsætter et skift til blanding 2.

Det kan være gunstigt og være med til at hjælpe grisene fremad – at foderblanding 1 er dyrere, kan udlignes af bedre samlet effektivitet. Det er en individuel vurdering i hver besætning, som man kan have med i sine overvejelser.

Vi glæder os til at præsentere flere resultater. Vil du i gang allerede nu, så kontakt os for en besætningsgennemgang. Så kommer vi med et oplæg til, hvordan opgaven kan angribes hos dig.